STALCO SCHWERLASTDÜBEL M16 20x107mm 20STK Bolzenanker Betondübel Steindübel NEU

STALCO SCHWERLASTDÜBEL M16 20x107mm 20STK Bolzenanker Betondübel Steindübel NEU