5 Stk. KT62K AWUKO Schleifband 100 x 915 mm Korn 150

5 Stk. KT62K AWUKO Schleifband 100 x 915 mm Korn 150